Положение 2022

Competition Organizing Committee

img

RA0R

VALERY KHATSKEVICH

img

RG9A

YURI KURINY

img

UA9QCQ

Oleg Vdovin

img

UA3RF

ALEXANDER KOZHEVNIKOV

img

RN3RQ

JACK YATSKIV

img

RG2A

ALEXEY RUMYANTSEV